HOME PAGE

SEE OUR OFFER:

Prowadzenie podatkowej
książki przychodów
i rozchodów

Obsługa z zakresu kadr,
płac i ZUS-u

Prowadzenie pełnej księgowości
(ksiąg handlowych)

Pomoc w założeniu firmy

NASZE ATUTY:

WIEDZA

certyfikat MF, członek Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce

DOŚWIADCZENIE

na rynku od 15 lat

UBEZPIECZENIE

polisa OC obejmująca cały zakres działalności

WSPÓŁPRACA

 z biegłym rewidentem i specjalistą BHP

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI: