Czym jest „Ulga na start”?

22 listopada, 2018

„Ulga na start” to duża pomoc dla osób zakładających własny biznes. Polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia firmy.

W okresie „ulgi na start” przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl

«