CENNIK

Ceny ustalane są indywidualnie i uzależnione są od:

  • rodzaju prowadzonej działalności
  • formy prawnej przedsiębiorstwa
  • ilości dokumentów
  • rodzaju dodatkowych usług
  • ilości zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców.

Minimalne ceny dla poszczególnych czynności:

  • Ryczałt ewidencjonowany od 150,00 zł netto
  • Książka przychodów i rozchodów od 150 zł netto
  • Księgi handlowe od 500 zł netto
  • Rozliczenie płacowe/ZUS pracownika od 30 zł netto

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu i ceny oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.