CFO NA GODZINY

Confident handsome business person, attractive man, successful finance investor at business trip sitting at office table in hotel room and looking thoughtfully aside on hotel room windows background

Dyrektor finansowy na godziny to usługa polegająca na zbudowaniu wspólnie z klientem systemu informacji potrzebnych do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Podczas bieżącej współpracy przygotowywane i przekazywane są cykliczne raporty o wynikach wraz z rekomendacją dalszych działań które doprowadzą do osiągnięcia założonych celów.

Dyrektor finansowy pomoże nadzorować najważniejsze obszary dla funkcjonowania firmy:

  • Rentowność

  • Płynność

  • Strukturę kapitału

Rentowność – ile zysku generuje firma? Które produkty, projekty, czy którzy klienci budują zysk a którzy go niszczą? To pytania, które zadaje każdy prowadzący biznes. Wiedza w tym zakresie i umiejętność budowania planów działania w oparciu o tę wiedzę przyczyni się do sukcesu firmy i pomoże uniknąć rozczarowań związanych z porażką. Budowanie wizerunku kondycji firmy w oparciu o odczucia a nie o fakty może być zgubne.

Sam zysk nie jest jedynym miernikiem kondycji finansowej firmy czy wskaźnikiem opłacalności inwestycji kapitału właścicieli w firmę. Konieczna jest ocena osiąganych zysków z perspektywy zainwestowanego kapitału. Dyrektor finansowy pomoże w ocenie opłacalności i przygotuje plan działania nastawiony na realizację założonych celów dotyczących zwrotu z kapitału.

Płynność – najważniejsza dla przetrwania i niezakłóconego działania firmy jest gotówka. Zakup środków pracy, zwiększenie sprzedaży to zjawiska, które cieszą, bo są namacalnym dowodem, że firma się rozwija. Ale na nową sprzedaż z rozbudowanego parku maszynowego i w efekcie tej sprzedaży – gotówkę przyjdzie nam poczekać. Czy przez ten czas będziemy mieli wystarczająco dużo gotówki do niezakłóconego funkcjonowania? Czy wzrost sprzedaży spowodowany większymi zakupami towarów czy większą produkcją na zapas albo z kontraktu długoterminowego oznacza natychmiastowy wpływ gotówki ? Nie musimy zgadywać lub zaciągać kredytu obrotowego w sytuacji kiedy skończą się środki na koncie bankowym. Dyrektor finansowy to specjalista który opracuje strategię postępowania i pozyska finansowanie zapewniające zachowanie płynności.

Struktura kapitału – każdy kapitał kosztuje ponieważ jego dostawca (inwestor) ponosi ryzyko związane z jego wykorzystaniem i za to ryzyko oczekuje wynagrodzenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość minimalizacji kosztów kapitału (odsetek, dywidend) w zależności od udziału poszczególnych źródeł. Oprócz kosztu kapitału należy wziąć pod uwagę inne wymagania stawiane przez inwestora takie jak: kowenanty, specyficzny reporting, zabezpieczenia majątkowe czy współdecydowanie w prowadzeniu firmy. Skąd wziąć środki na funkcjonowanie, zakup surowców czy towar? Jakie źródło będzie najlepsze do sfinansowania zakupu środków pracy? Dyrektor finansowy to konsultant, który doradzi jak zbudować strukturę kapitału firmy, żeby zapewniła dochód nie tylko bankom, ale też właścicielom.

Świadczymy pomoc w zakresie finansów strategicznych (business plany, struktura finansowania, ocena projektów inwestycyjnych) oraz operacyjnych (budżetowanie zysku i kosztów, zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym).