BIURO
RACHUNKOWE

nasze naturalne
środowisko

OFERTA

Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania finansowego
 • Obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz sporządzania rocznego zeznania podatkowego
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, plików JPK
 • Przesyłanie wymaganych dokumentów na serwery Ministra Finansów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, plików JPK
 • Przesyłanie wymaganych dokumentów na serwery Ministra Finansów

Kadry i płace

 • Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej - list płac, rozliczanie umów cywilnoprawnych, rozliczenie podatku dochodowego PIT

ZUS

 • Dokumenty zgłoszeniowe/wyrejestrowujące pracowników, zleceniobiorców, członków rodziny
 • Miesięczne deklaracje i raporty rozliczeniowe
 • Dokumentacja zasiłkowa
 • Korygowanie dokumentacji ZUS – w przypadku firm, u których występuje problem z błędami w dokumentacji ZUS pomagamy w doprowadzeniu sytuacji do stanu zgodnego z wymogami prawnymi.

Analizy, raporty finansowe, wnioski kredytowe

 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i analizy finansowych dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz banków
 • Przygotowanie odpowiednich analiz finansowych wspomagających podejmowanie decyzji w firmie
 • Wypełnianie wniosków i aplikacji kredytowych

Consulting biznesowy

 • Doradzamy w zakresie efektywnej organizacji procesów biznesowych - consulting operacyjny
 • Wprowadzamy narzędzia do zarządzania wydajnością (performance management)
 • Wdrażamy narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami finansowymi (financial management)
 • Wdrażamy narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem operacyjnym (risk control)

Rozliczanie projektów unijnych

 • obsługę w zakresie rozliczania projektu
 • raportowania wykonania budżetu
 • rozliczenie stypendystów stypendiów unijnych

Rejestracja działalności gospodarczej

 • wypełnienie dokumentu CEIDG-1 (osoby fizyczne i spółki osobowe)
 • przygotowanie umowy spółki (spółki prawa handlowego)
 • rejestracja do podatku VAT / VAT-UE
 • rejestracja w ZUS